#440 na kioscima

247 09 armanin c


8.1.2009.

Ante Armanini  

Apokaliptičko izvješće No 1002. Akademije Planeta Konja o neobičnim događajima na Planetu Majmuna

Sa stajališta konja nema nikakve razlike između ljudi i majmuna.


Na svojoj sjednici od jučer, dana 234900. i konjske godine 4500, Akademija je nakon duljeg promatranja po život opasnih i neobičnih događaja na nama susjednom, ali po svemu posve suprotnom Planetu Majmuna donijela sljedeće važne zaključke:

1) Na Planetu Majmuna svi precizni indikatori ukazuju na skori tzv. “Kraj svijeta”, pa su  apokaliptična skretanja na ovom nama bliskom, ali posve i nasreću suprotnom planetu u duhu tog istog “Kraja svijeta”, kojem očito na Planetu Majmuna nema kraja, jer majmuni govore o njemu takorekuć od samog početka svijeta.

2) Nedavno je čak i neki visoki njihov vjerski vođa i mudrac izjavio da “Kraj svijeta” i ne mora biti klasičan kraj, nego se može dogoditi u modernoj ili tzv. “postmodernoj verziji” kao - globalno zatopljenje. Nije ni potrebito naglasiti da oni, majmuni, kao pravi majmuni, ne znaju ili ne žele znati pravi prafenomen tog “Kraja svijeta”, što ih tako strahovito potresa smrtnom jezom pet milijuna puta prije samog kraja svijeta, a koji se zove “Kraj života” iliti brutalno rečeno: smrt jednog običnog majmuna!

3) Druga i znatno sofisticiranija varijanta istog apokaliptičkog događaja jest takozvani kraj ljudskog uma ili pojava obične bolesti zvane epidemični glupitis koja epidemijom mema (mem hara kao prava kuga!) izazvala je pravu epidemičnu navalu tog bakcila zvanog različitim popularnim imenima kao  što su: “pasmodernizam”, “postmodernizam” ili pak “pasmatermodernizma”, a što se na jeziku kočijaša jednostavnije zove: lov u kojem rado sudjeluju svi majmuni, ili: idu veselo svi majmuni u istom pravcu (anything goes).

4) Dakle, riječ je o još jednoj epidemiji u duhu “Kraja svijeta”, koji se, kao što smo već naglasili, na Planetu Majmuna događa od početka svijeta i neprekidno se ponavlja samo zato jer to neki navodno mudriji majmuni tako hoće ili tako vide, u formi raznih vjera, nadanja ili vjerovanja, manje ili više  majmunskih, iako prividno nadmajmunski.

5) Jedan od jakih znakova buduće katastrofe jest i nastavak te trke svih u jednom smjeru (anything goes) kada se događa globalno zatopljenje samo zato jer trka majmuna podiže opću razinu temperature! Kao što je svim uglednim našim konjskim akademicima jasno: to se događa zato jer sama činjenica gibanja uvijek ima isti učinak: dizanje opće zemljine temperature, pa je očito da majmunima nije jasno ono što je svakom u ovom malom kutku svemira jasno: ako hoćete sniženje globalne temperature, morate smjesta prestati s trkom u kojoj svi prolaze kao obični trkači u gomili trčećih majmuna u lovu na tzv. “Boga”.

6) A to je je jedna od najmisterioznijih pojava na Planetu Majmuna jer on je navodno (kao tzv. Dragi Bog) otac sviju majmuna, pa ta fenomenalna prikaza osobito se pojavljuje kada svi majmuni odjednom se zaustave i uspnu na prvo drvo s kojeg pilje u nebesa sa zavidnom koncentracijom nožnih spermatozoida, koji imaju potrebu da se dižu prema nebesima, dakle  s nožnih palaca prema gornjim udovima i u pravcu najčudnijeg i najčudesnijeg predmeta na Planetu Majmuna, a koji se zove: ljudska glava. Kažu pobožni majmuni da navodno ima onih koji vjeruju kako su vidjeli taj čudesni predmet, ali nitko im ne vjeruje u to navodno ili lažno viđenje ili ukazanje. Moguće je da pojava tog čudesnog ili izvanzemaljskog predmeta ima neke tajne veze s najnovijim recenzijama tzv. “Dragog Boga”, ali sumnje o tome su velike i beskonačne kao i sam svemir, jer navodno postojanje tog čudesnog predmeta posve isključuje postojanje tzv. “Dragog Boga”, ako se pak uzme u obzir da ta čudesna sprava neka je vrst genijalnog patenta, kojim se patentira i sama sintagma kao što je ova o tzv. “Dragom Bogu”. Valja pri tome imati na umu da nikakav ni Sudnji dan ni Kraj svijeta u organizaciji tzv. “Dragog Boga” nakon pojave tog čudesnog predmeta (tzv. “ljudske glave”) nije uopće zamisliv: izvanredna ili izvanzemaljska pojava tog neobičnog predmeta (tzv. “ljudske glave”!) ukida svaku  potrebu za Sudnjim danom, jer navodno svaka njena riječ ili gesta stvara daleko strože prosudbe svakog ljudskog čina od svakog Sudnjeg dana, pod minimalnim uvjetom da je glava ipak najprije: prava glava.

7) Pojava tog čudnog predmeta ili tzv. “ljudske glave” jest predmetom različitih kultova, od kojih su neki “ateistični” (krajnje težak i nerazumljiv izraz sa stajališta konjskih jezika i prema iskazu nekih majmuna), a neki su “neateistični” (isto tako nejasan izraz, ili još nejasniji od prvog!), jer se upravo taj čudnovati predmet (ta čudna ljudska glava!) istodobno optužuje za negiranje tzv. Boga, ali i za obožavanje tog istog tzv. Boga. Pa se često događalo da je taj isti čudnovati predmet (koji se najčešće nalazi iznad majmunskih udova ili posađen na vratu iznad majmunskog tijela!) optužuje za najstrašnije zločine na račun tzv. “Dragog Boga” ili se koristi samo da se moli tom istom tzv. “Dragom Bogu”, kojeg istodobno ima i nema, jer je nigdje nazočan da bi pakosno bio svugdje svenazočan.

8) Na sve strane odjekuje danas čitav planet majmuna od “nezbiljnih”, “neznanstvenih” i “anakronih” analiza i recenzija  tzv. Dragog Boga, kojeg prema nekima majmunima, kao što smo već rekli, nema niti ga je ikad bilo, a prema nekima posve obratno: ne samo ga ima nego je svemoćan upravo zato jer ga nema. Dragog Boga navodno više nema, ali ima BOGA–taša, pa tako ne samo da će od sada bogataši prolaziti kao devino krdo kroz ušicu najuže igle u raj nego će se u raju od prodaje tih istih čudesnih igla praviti big bussines. U tu svrhu tiskaju se u milijune primjeraka bestselleri kao što su : “Bog želi da budeš  bogat do kraja svijeta i nakon njega” ili “Menadžer Isus u Noći Žderača Reklama umjesto na Maslinskoj gori” ili “Jedno tržište u Bogu ili Bog je svemoćno Tržište”.

9) Pri svemu su najaktivniji upravo tzv. majmuni Europe ili “unijatski majmuni” koji zamišljaju da mogu svoju Europsku Uniju napraviti bez čudesne sintetične građe koju nudi samo tzv. “Dragi Bog” u svojoj svenazočnosti i krajnjoj svemudrosti. Europska Unija je utoliko više majmunska unija jer uporno tvrdi da će njeni diplomatski odnošaji prema tzv. “Dragom Bogu” stajati je jako skupo, i da je to krajnje neekonomska kategorija dostupna samo moćnicima i bogatima. Osim toga, svaka skupina europskih majmuna ima svoje “Drage Bogove”, koji se uzajamno ne trpe, pa bilo kakva vjerska odluka Europske Unije u korist ovog ili onog Boga izaziva fundamentalističke svađe čiji je bog pravi ili nije pravi.

10) Razne sekte “anakorista”, “prostestatora”, “kapalizanata”, “babamizanata”, “abananizanata” i tako dalje (redundacija je opaka boginja!) koče jedna drugoj svako pravo izjašnjavanje, pa tako u svim raspravama majmunske Europske Unije strada najprije sam taj Dobri Bog, koji  se jednima ukazuje kao nešto beskrajno skupocjeno i bez cijene dok se onima do njih ukazuje kao bezvrijedna ili čak opasna kolonijalna trgovačka roba u rangu baruta, cimeta, ruma ili čak droge. Sidaši ili kopničari sada tumače lirički svoju bolest kao Božji dar s nebesa: bolesni su zdraviji od zdravih navodno, jer Bog ih kažnjava da ih usreći, kao i  biblijskog Joba.

11) Zato Europska Unija ne želi ni na koji način sudjelovati u ovim mračnim razgovorima, u kojima najkonzervativniji majmuni nešto modernije majmune proglašavaju konzervativnim, a ovi pak pakosno samo šute jer dobro znaju da ih Europska Unija mora podržati ako uopće želi biti i Unija i Europska.

12) Pri tome konzervativni majmuni sebe s velikim razlozima proglašavaju modernim (u duhu slogana: Desno je lijevo kada se krećemo u krugu Einsteinova kružnog prostora - vremena!),  a sve ostale guraju u konzervativne struje, što dodatno otežava bilo kakav ozbiljan posao, jer se ne zna više ni što je bijelo ni što je crno, ni što je laž ni što je istina. A ako se konzervativni majmuni žele prodati za moderne ili čak postmoderne ili pasmoderne (odnosno postpostmoderne!) majmune, nema više nikog među njima koji doista jesu konzervirani majmuni, pa onda i svaka modernizirana verzija gubi svaki smisao: ako svi idu u jednom pravcu (anything goes) i ako sve je dobro i pametno, onda više nema ni pravca ni dobra ni pameti, ukratko sve postaje strogo majmunski postmoderno.

13) Druga rasprava na Planetu Majmuna isto je tako opskurna: velike priče proglašavaju se  za male, a male za velike, pa hrpa sitniša prodaje se pod izlikama velike priče, koja nikako ne smije biti više velika nego samo hrpa sitniša, jer najnovija je teorija: da bi nešto bilo veliko, ne smije biti veliko, nego samo velika hrpa malog. To vam je kao da velika banka posluje samo sa sitnišima za sirotinju, pa je preplavljena vrećama bezvrijednog novca.

14) To je jako uočljivo kad se stave posebne naočale za sagledavanje prave zbilje majmuna. Navodno postoje božji cvikeri koji sve vide što se krije iza reklama, kao što se nekad  vidjelo s tim istim cvikerima: što sve krije neka paklene duša u mraku svog pakla. A sada pakao se studira sa specijalnim cvikerima “Made in Vatican” i svatko ih može kupiti na svakom mjestu uz mala ulaganja: kupuju se božji cvikeri da bi se otkrila prava poruka božje trgovine ljudskim mesom i ljudskim glavama. Job opet postaje cijenjena roba na tržištu duša, ili na jeziku Amera: “Job is Big Job”, a “We trust in God” samo je parafraza: We trust in Gold.

15) Ukratko, stari je zanat ovih majmuna da recenziraju ono o čemu njihova pamet pojma nema, na primjer “Dragog Boga” u zemaljskim uniformama papa ili careva. Taj opasan posao recenziranja papa, (ali i papisa i careva!) započeo je navodno davno prije jedan majmun pod imenom: “Dante”, a što mu majmunski vjernici (majmuni vrste gibelini!) do danas ne mogu oprostiti, jer im je bacio najdražeg papu u najstrašniji pakao.

16) Pakao je uglavnom ono mjesto koje je namijenjeno Drugima, a ne papama, pa je ovaj majmun zvan “Dante” svojevremeno napravio najstrašniji grijeh za koji je zaslužio da ga vjernici (majmuni zvani gibelini!) gurnu na samo dno pakla, tamo gdje je on bacio mirno samog papu. Drugi majmun dijabolično zvan “Rabelais” vodi čitavu bitku u golemoj knjižurini protiv “paphulja”, “Sorboneza” i sličnih smiješnih nakaza, pa kad ga je sam papa zapitao što želi, rekao da samo želi da ga ekskomunicira, e da ga svi drugi majmuni u crkvi ostave nakon toga na miru. Treći majmun zvan “Shakespeare” u svojim majmunskim dramama nigdje ni za groš ne spominje Ime Gospodnje, i to navodno zato jer je njegova kraljica Elizabeta I najstrože zabranila svako spominjanje Boga, katoličkog ali i anglikanskog, da ne izazove opet nove ratove engleskih majmuna. Kao što i majmun zvan “Cervantes” piše svoj najčuveniji roman o bistrom vitezu don Quijoteu zatvoren u zatvoru od papističkih majmuna, koji ga hapse u ime Boga da bi imali pokriće za spaljivanje i pljačkanje tisuća i milijuna drugih majmuna na tlu Europe, ali i na tlu drugih majmunskih kontinenata: Afrike i  dviju Amerika.

17) Navodno sada se Europska Unija majmuna posve odrekla svih usluga Dioničkog društva “Bog  & Comp.”, a što je poslovne burze bogobojaznih majmuna lišilo i najmanjeg atoma pameti i sada luduju kao pravi majmuni jer im navodno dionice ne vrijede ni koliko vrijedi papir na kojem su natiskane. Pa sada ti poluludi majmuni pišu negativne recenzije Europske Unije na lišću svakog drveta i vješaju svoje majmunske novine gdje god mogu da bi nekako spriječili ovaj drastičan pad svih svojih dionica, kao da su svi ostali majmuni u Europi samo majmuni.

18) Pri tome oni dokazuju da majmuni nisu majmuni samo da bi od svih nas (konja!) napravili obične majmune. Rasprave oko nekog majmuna “Darwina” to najbolje pokazuju. Navodno je taj majmun “Darwin” najveći neprijatelj majmunskog “Dragog Boga”, jer dokazuje svima majmunima: da su majmuni samo majmuni! Međutim, tvrde majmuni vjernici tog tzv. “Dragog Boga”, oni nisu majmuni nego nadmajmuni i da su oni posve nalik tom svom “Dragom Bogu” i pri tome ukazuju na majmuna kao jedinog pravog vraga koji želi oboriti njihova Dragog Boga, iako je taj majmunski “Darwin” sve prije nego vrag. Neprijatelji  majmuna “Darwina” zaboravljaju da taj majmun nije nikakav vrag ni vražji kapelan, nego  samo je miran i stari čovjek koji ukazuje na dugu povijest majmuna, kao da samo pravi skromnu aluziju na to da je majmunski um krajnje nesigurno dobro koje nestaje u tren i za samo tren, ako ga samo opako pogledaš.

19) Ta neobična paralela običnih majmuna i najboljih majmuna ide tako daleko da su čak i najmudrijeg majmuna svih vremena (nekog Sokrata!) izjednačili s običnim majmunom koji tvrdi, kao i svi majmuni: “Znam da ne znam ništa”, što je tipično majmunska izjava. Međutim, kako je stari majmun Darwin opet pokazao preko svojih sljedbenika svoje majmunske zube i rep, majmuni koji vjeruju u tzv. “Dragog Boga” smjesta su proglasili novi tzv. “Kraj svijeta”, jer svaka aluzija i na najobičnije majmune njima je isto što i pravi “Kraj svijeta”, iako su sami najveći majmuni. Tako ti majmuni tzv. “Dragog Boga” sve koji ne vjeruju u taj njihov fetiš Dragog Boga proglašavaju za majmune, naime da su “tupi kao tava” (još jedan nepoznat sveti predmet kojim se valjda krste ili pokrštavaju ti majmuni!).

20) Naravno, oni su jako upućeni majmuni jer sve što dokazuje zbilju majmuna zovu “mayom”, još jednim terminom iz neke drugog majmunskog filma, a pri tome oni nemaju skrupula, oni će postati i budhisti i lamaisti i taoisti samo da bi dokazali kako oni nisu majmuni, a svi drugi to jesu.

21) Kada čitaju knjige koje ne razumiju, ti majmuni ne čitaju knjige, nego se bacaju na knjige kao da će time knjige postati oltari  za njihove molitve. Bacaju se na knjige samo da prikriju da im knjige služe samo za bacanje, po mogućnosti svih Drugih u pakao. Tolerancija im služi samo za unižavanje svih koji njih toleriraju, a mudrost im služi samo za ukidanje svake majmunske pameti.

22) Njihovi problemi međutim su strogo epistemologijski: njihova opsesija pameću jest zapravo opsesija misterijem i sveznanjem, a kako ove dvije bezumne sile svijeta i svemira posve su suprotne kao vatra i voda, oni žele ih udružiti tako da imaju na kraju umjesto pameti samo malog majmuna u rukama: misteriozno sveznanje. A pri tome prave takvu paklenu buku kao da im je jedina pamet u toj buci, koju istog časa proglašavaju lažnom bukom pod izlikom: “Mnogo buke ni za što!”. Što je i jedina prava istina: oni, a ne njihovi protivnici, prave oko Boga mnogo buke ni za što jer njihov Bog i nije nego ni za što, kad njegovi vjernici ionako nisu ni za što osim za pravljenje velike retoričke buke ni za što.

23) Njihove knjige su suhe kao suho granje, a svaka knjiga koja niječe njihova “Dragog Boga” služi im samo da njome potpaljuju svoju vatru u paklu svima koji ne misle kao oni. Drugi su im samo suho lišće za palež vatre u njihovom paklu, dok sebe ti majmuni vide samo na sedmom majmunskom nebu kako pjevaju kao pravi majmuni svom Bogu na visini.

24) Sve koji ne misle kao ti tzv. “kreacionistički majmuni” izbacuju se simbolično i tvarno po brzom postupku na Veliki Otok zvan Velika Britanija, kao u nekakav magloviti “anglosaksonski svijet”, a koji je za njih nešto najniže i najgluplje na ovom svijetu. Zašto? Samo zato jer oni borave na Velikom Otoku, kao u kažnjeničkoj koloniji najgorih i kriminalnih   majmuna - Anglosasa! Među tim kriminalnim “Anglosasima” danas najomraženiji je majmun zvan Richard Dawkins, jer taj majmun dokazuje samo to: da su majmuni samo majmuni, što mu svi ostali pravovjerni majmuni zamjeraju kao tešku uvredu, a samog majmuna Dawkinsa tumače kao dokaz novog “Kraja svijeta” i kao jednu od zmija globalizacije i morskog psa koji najbolje pliva upravo u otopljenim morima starih Božjih ledenjaka.

25) Dawkinsu globalizacija, kao i svim paklenim zmijama, jako ide na ruku, tumače oni, jer prodaje dobro svoje knjige bez truna pameti, a globalno zatopljenje zapravo mu grije organsku argumentaciju u obliku jajca, jer dobro zna da Dragi Bog ne voli kajganu njegovih smušenih spisa. Najveće zamjerke pak se okreću oko toga što je taj majmun Dawkins navodno član Kraljevske Znanstvene i Majmunske Zajednice njenog Majmunskog Veličanstva, a nije član Majmunskog Vatikanskog Vijeća za pamet i ukidanje pameti. To je jedini dokazni materijal koji se može čuti u toj galami majmuna gibelina oko novog “Kraja svijeta”, čiji je navodni zagovornik Dawkins. Dawkinsova vjera navodno je samo obično akademsko blebetanje koje povezuje svakog i najglupljeg majmuna s najmudrijim majmunom pod egidom lažne istine: “Znam da ne znam ništa!”

26) Ta je blasfemija za majmune gibeline dokaz da njihovi oponenti ne samo da ne znaju ništa nego da se bahato ponašaju prema svojem majmunskom neznanju kad svima daju do znanja da ne samo da ne znaju ništa nego čak to i naglašavaju time što oni to znaju, kao da je to nekakvo vrhovno znanje iznad svakog Božjeg znanja i mudrosti. Taj logički i moralni i intelektualni defekt tako postaje krunski dokaz njihove majmunske istine. Ti majmuni gibelini su se sjetili da je upravo sada vrijeme da se obračunaju s majmunima koji se zovu čudnim imenima, kao da je riječ o ljudima s drugih planeta: “Marx” (taj je valjda majmun s planeta Mars!) i “Nietzsche” (majmun s planeta Ničeg ili Ništa! ruski: Ničevoj), iako nije nikako dokazano da su oni pravi majmuni, kao oni koji ih žele vidjeti razapete na križ.

27) Ta pokvarena horda marsijanaca (“Nietzsche” i “Marx”, ali tu su i “Hegel” i “Fichte” i  “Heidegger”, “Benjamin”, “Adorno” sve do najnovijih “Foucaulta”, “Derride” i “Agambena” i mnogih drugih!) nisu dokazivali da nema Boga, nego samo  da ima i lopova koji u Božje ime pljačkaju sve živo i sve žive. Kao što su dokazivali i da ne treba osuditi na križ Božjeg Sina, nego samo barabe koje se pozivaju na Božjeg sina dok pljačkaju, kradu, lažu i ubijaju tobože u Božje ime! Bolje je reći, “Nietzsche” i “Marx” žele samo reći: ti majmuni misle da nitko ne vidi njihove majmunske prevare i da na sve načine  žele oderati kožu svima koji ih vide kao lažove, lopove i ubojice, ali najprije samog Božjeg Sina, kojeg su upravo ti majmuni razapeli na križ, i još to rade svaki put kada otvore svoja žablja usta.

28) Dakle, ne samo Dawkins i ne samo kraljica Elizabetha i njene kraljevske  znanstvene zajednice sad su protiv tzv. Dragog Boga i njegovih majmuna, nego je to velika, stara i jako ugledna i neuništiva tradicija Europe, starija od tzv. majmunskog Boga, pa su u toj tradiciji i svi oni sumnjivi i navodno ateistički narodi i pojedinci zvani Grci i Rimljani, ali i Dante i Rabelais i Shakespeare i mnogi milijuni drugih, a njima ti vjernički majmuni ne mogu se ni približiti svojom majmunskom drekom.

29) Posebno nas konje raduju posljednje vijesti koje na sve strane odjekuju Europskom Unijom, naime da je otkriven glavni uzročnik globalnog zatopljenja: a to je  pobačaj! Naravno, to je samo simboličan pobačaj njihova majmunskog uma, jer se ustanovilo: da sve bolesti dolaze od glave, pa tako i pobačaj. To je najveće otkriće od vremena kada je Darwin otkrio da uglavnom ima posla samo s majmunima, koji mu selektivno i neselektivno, ali uvijek radikalno i fundamentalistički rade o glavi, pa i ovom prilikom. Drugo: najnovije vijesti, nekoliko stranica prije u istim novinama (Zarez, broj 242), pokazuju pravo stanje stvari u pitanju Boga i majmuna: “Zabrinutost oko toga da bi uređaj Large Hadron Collider  mogao uništiti Zemlju u srijedu se pokazalo neosnovano, no znanstvenici upozoravaju kako je moguće da su umjesto toga, nedugo nakon pokretanja uređaja, slučajno uništili Boga.” Nadalje se navodi: Znanstvenici su otkrili s tugom da ako je Dragi Bog tada bio sveprisutan i vječan, da je morao biti svakako na krivom mjestu i u krivo vrijeme, pa tamo gdje su Cernovi uređaji uništavali Higgs bozone, velika je vjerojatnost da su uništili i samog Boga, pa je Bog prestao postojati zajedno s uništenim Higgs bozonima od milja nazvanim “Božjim česticama”. Upravo je to primjer prave ironije sudbine majmunskog planeta: da u trenutku kada je majmunska pamet otkrila znanstveni dokaz postojanja Boga, on je, jadnik, najvjerojatnije prestao postojati, kao što glasi skraćena parafraza tog najnovijeg apokaliptičnog događanja na Planetu Majmuna.

Ovim završavamo naše Apokaliptično Izvješće No 1002 s velikom nadom da će majmunska pamet preživjeti ovaj tragični gubitak, kao što ga je preživljavala tijekom stotine milijuna godina, uvijek nanovo i uvijek sretno ili manje sretno.

Akademija znanosti Konjske planete  3.898.999. godine od rođenja Vrhovnog Magarca

preuzmi
pdf