#440 na kioscima

16.2.2015.

Suzana Marjanić  

Kutija olovnih slova vs. ratnička logika

U povodu premijere predstave Banket blitvanski, prema motivima Krležina političkoga romana Banket u Blitvi, u režiji Mladena Vukića, koja se održala u Histrionskom domu u Zagrebu 15. prosinca


I dok Radovan Vučković Krležin politički trosveščani roman Banket u Blitvi određuje kao uzbudljivu kriminalističku priču s mnoštvo ubojstava i neizbježnih samoubojstva, Mladen Vukić navedeni kriminalistički triler – koji Krleža piše (što se tiče svoga romanesknoga opusa) nakon pravničko-sudskoga trilera Na rubu pameti – reducira na svega četiri, ali ključna lika, dobivajući time svojevrsnu dihotomiju (u trajanju od sat i četrdeset i pet minuta), itekako nužan dualizam između onoga što bi se u mitskim i antropološkim strukturama imaginarnog odredilo – silama dobra i zla, a pritom ne i nužno s ideološki pozicioniranim sukobom. Tim dihotomijama koje su reducirane na glumačke žive slike redatelj je vrlo jasno ilustrirao da Banketom u Blitvi Krleža razmatra moralni a ne toliko sukob ideosfera, one matrice kakvu je Mladen Vukić predočio u inscenaciji romana Povratak Filipa Latinovicza 2012. godine, dakako, u segmentu Kyrialesova i Filipova verbalnoga agona.

U tom sudaru sila dobra – Nielsena (Tomislav Martić) – sa zlim političkim supstancijama pukovnika Barutanskog (Slavko Juraga) i majora Georgisa, diktatorove desne ruke, intrigantan je prije svega i ženski lik koji se nalazi izvan dihotomije dobra i zla. Riječ je dakako o generalici Michelson, u izvrsnoj interpretaciji Anice Kovačević, koja figurira i kao priležnica pukovnika Barutanskoga ali jednako tako i Nielsenova ljubavnica, pa tako navodno i dvostruka špijunka. Ponavljam, navodno, jer u Krležinim femininim svjetovima ništa nije sigurno – zavazda. Pritom je redatelj glumicu Anicu Kovačević postavio u glumačku dvostruku potenciju u kojoj je pored generalice Michelson utjelovila i Georgisa čime se sjajno otvorila sumnja koja izjeda Nielsena – naime, Nielsenova antitetička vrteška opsesivno se gloži u pitanju je li generalica Michelson konfidentica, kukavičko jaje ili, eto, možda ipak to nije. Ukratko. Mladen Vukić u svojoj je dramatizaciji i režiji, koja mi se čini zaista konceptualno intrigantnom, reducirao Krležinu blitvinsku/blitvansku fresku na navedeni glumački trokut: dakle, ta četiri lika (kad se likovi svede na navedenu dihotomiju) glume dva glumca (Slavko Juraga alias Barutanski i Tomislav Martić alias Nielsen) dok Anica Kovačević sintagmatski utjelovljuje, kako bi se scenski intenzivirala, vizualizirala Nielsenova sumnja, i majora Georgisa i generalicu Michelson. U tome smislu, u takvoj dramaturškoj redukciji, navedena predstava nikako nije za širu, recimo, kazalištima privlačnu srednjoškolsku publiku. Odnosno, pitanje je može li se iz te zaista ogromne količine informacija u predstavi, i to samo u jednom gledanju, shvatiti Vukićevo interpretacijsko tekstualno sažimanje, reduciranje kao i glumačka reprezentacija, kao u slučaju Anice Kovačević, na dvostruku potenciju.

 

Plahturine teksta u zvučnom performansu Nadalje, zamjetno je da je redatelja, kao uostalom i u njegovoj prvoj režiji Krleže (radi se o spomenutoj Vukićevoj predstavi Latinovicz, povratak) daleko manje zanimao mimezis, mimetski izvedbeni princip, te da redatelj slijedi, njemu očito jedino prihvatljiv, izvedbeni dijegetički princip, možda i iz svojevrsnoga životnoga pragmatizma jer mu kao redatelju nije ostvarena mogućnost da radi ansambl predstavu koja bi onda i zahtijevala, povukla svojevrstan mimezis. Međutim, usprkos navedenoj pragmatičkoj uskrati (pritom je dakako i pitanje koliko bi se Vukić priklonio radu na ansambl predstavi) upravo je tim dijegetičkim principom ostvarena kvaliteta sugestivnosti riječi – odnosno, kako Mladen Vukić sâm naziva svoju vrstu teatra – teatar riječi i teatar slike.

Pritom pored ta četiri lika, koje glume dva glumca i jedna glumica, tu je i kor Radija Blitve (Anja Đurinović, Dubravka Lelas, Adriana Šnajder, Ana Vučak i Ana Marija Žužul) kojim kao da redatelj postavlja svojevrsnu poveznicu s posljednjim poglavljem romana Na rubu pameti gdje Doktor, kao svojevrsni Nielsenov predšasnik, tone u budističku nirvanu. Naime, kao spasonosna formula iz radijske kakofonije, historije čovjeka kao ambivalentnoga bića – kao krvoloka i umjetničkoga kreatora javlja se, kako je to Viktor Žmegač izuzetno esejizirao, hamletovska, individualistička i solipsistička nirvana, odnosno Krležinim posljednjim četirima rečenicama romana Na rubu pameti – “Spavati da nam je. Zaspati. Mirno i konačno. Nestati.” Naime, taj radijski kor odlično komentira i kontrapunktira sve scenske situacije, pa tako prva situacija čini njihovu najavu smrti pukovnika Barutanskog, odnosno o tome da je izvršen politički atentat. Kor Radija Blitve: “Halo, govori Radio-stanica Privremene Vlade Republike Blitve, dajemo važne obavijesti, poslije smrti pukovnika Barutanskoga, ministar unutrašnjih poslova doktor Burgwaldsen i brigad­ni general knez Blitvogorski preuzeli su vlast i pozivaju sve Blitvine na održanje Reda i Mira, pozor, Blitvini, dok vam ovo javljamo...”

Kao što je redatelj istaknuo povodom navedene dramatizacije i inscenacije Krležina trosveščanoga romana – adaptacija se bavi dvama svjetonazorima: onim “vojničke čizme” i nasuprotnom logikom “kutije olovnih slova”, kao i svim svjetonazorima, rekao bi Krležin Doktor iz romana Na rubu pameti – svim pogledima na svijet, između tih dviju krajnosti. Odnosno kao što navodi sâm Nielsen: “Kutija olovnih slova, a to nije mnogo, kao što je rekao Kerinis, ali je jedino što je čovjek do danas izumio kao oružje u obranu svog ljudskog ponosa.” Karin/a Michelson Nielsenu će suprotstaviti femininu perspektivu spram Manneken Pisa u Bruxellesu, kojega je i Tomislav Gotovac uzeo kao EU političku metonimiju u jednom od svojih performansa, akcija. Odnosno, Karininom ironijskom verbalnom tiradom: ’Muška pamet’, ‘muški karakter’, ‘muški kriterij’, i uopće sve to ‘muško’ što vi izgovarate uvijek iz visine, s pijedestala, kao da sve to vaše ‘muško’ nije onaj mali briselski blesavko koji velevažno okupljen svojim vodo­vodnim brigama misli da je neobično mudar kada pravi kišu. Ja sam, dakako, samo glupa žena, brbljavka koja nema pojma ni o čemu, i ja, dakako, ne mogu biti filozof u krevetu, gdje ste vi uvijek od nas nerazmjerno inteligentniji.

Pored navedenoga redukcionizma likova u Vukićevoj postavci nô-dramaturgije sugestivnosti riječi, gdje je sve svedeno na monologe – redateljskim naporom da Krležine plahturine teksta zvuče kao poezija, slijedi i redukcionizam scenografskih slika na inscenaciju građanske sobe s pisaćim strojem kao metonimije jedinoga sredstva koje preostaje u niveliranju političke infrastrukture ludila.

 

Sapun blitva i svaka britva Pritom je Jadran Boban prema redateljskom naputku odlično koncipirao vizual predstave: radi se o nekoliko plakatnih razglednica s reklamnom porukom “Sjajno brije Sapun Blitva, po njem klizi svaka britva!” (iz poglavlja Valse de la mort), gdje kao da se i ilustriralo po nekom zaumnom političkom uroku i stanje sadašnje HR Blitve po kojem odlično klizi EU britva.

Završno bih istaknula u toj suradnji udruge Hierostati, Plesnog projekta Llinkt! te Aplauz Teatra nužnu potrebu da dvojica glumaca-kolega Anice Kovačević strastveno prionu učenju teksta (što se ne čini nimalo jednostavnim) jer njihovo vrlo često zavirivanje u papire formata A4 ne može uliti gledateljsko povjerenje i pažnju; naime, nikako se ne radi o dionicama konceptualnoga čitanja dramatizacije, što je i više nego jasno. Vidljivo je da glumci – kolege Anice Kovačević – nisu posvetili dovoljno strasti prema onoj temeljnoj odlici glumačke umjetnosti – drillu učenja teksta napamet. Dakle, navedenom bi trebalo prionuti što zbog glumačkoga aspekta odgovornosti i prema suradnicima, što zbog odgovornosti prema publici, a dakako i prije svega zbog povjerenja prema redatelju, kao i s obzirom na odgovornost prema samima sebi gdje ih osobno pamtim prema nekim sjajnim glumačkim kreacijama. Nadalje, tu je svakako i odgovornost prema najmlađim članicama ovoga ansambla – riječ je o sjajnim studentskim snagama koje su formalno utjelovile kor Radija Blitve sa svojim realnim i fiktivnim radijskim obavijestima ali jednako tako i režiranjem pažnje kada odvode gledatelje/ice u neku drugu dimenziju od glumačkoga trokuta, odnosno blitvinskoga četverokuta.

Završno, mogu pridodati kako se apsolutno slažem s Igorom Ružićem koji dobronamjerno parafrazira (i) Goriborov stih na principu tautologije o tome da je Banket blitvanski projekt “koji nezavisnost i ambiciju svjesno plaća vrlo očitom poetikom ‘manje je manje’”, a pritom “ima jasnu misiju”. Redateljsku misiju – apsolutno (iskrene čestitke na interpretacijskoj dramatizaciji), i glumačku – daaa, ali samo što se tiče utjelovljenja prije svega Karin/e i Georgisa kao i radijskoga Kora.

preuzmi
pdf