#440 na kioscima

19.5.2005.

Ivica Župan  

Strukturalna tenzija nepomičnih prometala

Nove slike Nine Ivančić redovito su nas prisiljavale da njezine napore doživljavamo kao work in progress. Njezina djela, naime, neprestano svjedoče i druge još neistražene a nekmoli iscrpljene perspektive, primjerice mogućnost pojavljivanja narativnijeg, slikarski još oslobođenijeg i dorađenijeg, dekorativnijeg proseda

U porečkoj Galeriji Zuccato otvorena je izložba Nine Ivančić Slike 1986. – 2004., koju čini 30 pomno probranih djela iz svih autoričinih faza, od tzv. nove slike, preko nove geometrijske apstrakcije, kakvu je radila od 1990. do 1990. životareći u New Yorku, do recentnih slika s motivima brodova i zrakoplova, koji očituju njezinu stvaralačku zrelost. U devedesetima je Nina svoje slikarstvo svela na samo jedan i to jednostavan motiv – sjene brodova, bestjelesne i zamagljene, reklo bi se duhove brodova, i to u njihovoj dvodimenzionalnoj spljoštenosti i svedenosti na čistu likovnu formulu. Svaki je brod bio izveden plošno i tehnicistički, u sivim negativima na bijeloj podlozi i predočen s konkretnim detaljima poput precizna oblika kobilice, broja prozora ili visine jarbola, a bili su naslikani i dijelovi broda koji se, kad je plovilo u moru, ne otkrivaju pogledu (osim ronioca). Mutne siluete brodova izvedene su “neponeseno”, slikarski nezainteresirano, disciplinom asketa, suho, snažno, podsjećajući na ilustracije iz enciklopedija i pomorskih leksikona.

Neosjetljiva na mediteranski slikarski hedonizam znakovit za dalmatinske kolege slikare, prethodnike i suvremenike, ali i za klasične vrijednosti slikarskog métiera uopće – ekspresiju, kolorizam, egzotiku imaginacije, energiju gestualnosti – zapravo na autorski rukopis kao znak autentičnosti i subjektivnosti, nastojeći da joj slike budu impersonalne, autonomne, materijalne, duhovne i estetske činjenice – image ili predodžba broda – slikarica je krajnjom redukcijom, bez tjelesnih perspektiva broda i bez ikakva sentimenta, hladnim, minimalističkim i shematskim prikazom tog motiva iz i s njega izbacila svaki detalj koji ne može biti uočljiv na njegovoj sjeni. Zahvaljujući plastičnoj čistoći, reduciranju pikturalnih fenomena na najnužniju mjeru, morfološkoj askezi i svođenju plastičnog vokabulara na njegove najnužnije lekseme, iz svojih slika ona uvelike isključuje iluzionističku dimenziju i aluzivnost, a kao jedini trag slikarske osjećajnosti ostaje nježna zamagljenost obrisa.

Na nekim je slikama autorica išla još dalje: dodatnom redukcijom sustavno je udaljavala svaku još nazočnu primisao na slikarstvo kao medij i nudila plošnu monokromnu formu bez vidljive slikarske geste, pa su se neki brodovi doimali kao da ih je otisnuo stroj, a svojom su suzdržanošću neka plovila čak sugerirala otisnutost žigom.

Brod kao metafora za odlazak/bijeg

Pa ipak, i tako “isposnički” radovi redovito su brižljivo estetizirana likovna rezultanta, čiji se rafinman očituje u skladu između sivih, tankoćutnih obrisa brodova i praznine iz koje se ti brodovi pojavljuju. Iako su ostvareni posno i skromnom ikoničkom referencijalnošću samo kao sjene – duhovi brodova – koliko god je ovaj rukopis antimimetičan i aikoničan, ma koliko se slikarica trudila sa slike otresti iluzionizam i narativnost, zahvaljujući snažnom, bogatom i višeslojnom metaforičnom i lingvističkom potencijalu imanentnu samoj ideji broda, taj se sjajno odabrani motiv – paradoksalno – čini i najslikarskijim motivom u recentnom hrvatskom slikarstvu, a ovo slikarstvo možda i najslikarskijim u domaćoj likovnosti.

Kasnije su – kako očituje mini-retrospektivna izložba s 38 slika nastalih od 1986. do danas (nedostaju ostvarenja iz razdoblja tzv. nove slike), postavljena u splitskoj Galeriji umjetnina – nastajali radovi s brodovima kao rezultat eksperimentiranja s fotokopirnim strojem, svojevrsni fotokopirni kolaži, na kojima je Ivančićeva računala s učinkom crno-bijelog rastera koji je dobivala provlačenjem motiva kroz stroj. Dakle, osim asketskim slikarskim prosedeima i svjesnom je uporabom hladnoće, depersonaliziranosti i bešćutnosti fotokopirnog stroja vlastiti je rukopis dovela do stupnja kada ga možemo vidjeti kao ne-slikarstvo. Možda joj je cilj bio da u postmodernim devedesetima problematizira pitanje smislenosti i isplativosti slikanja?

Intrigantnost je ovdje možda sadržana upravo u “neravnoteži” između isposnički elaborirana motiva i njegove bogate semantičke vrijednosti, narativnosti i metaforike. I kada se jedva uočavaju na platnu, ovi brodovi, naime, lako mogu biti percipirani na svakom meridijanu i paraleli jer je brod univerzalan, arhetipski motiv, znak-formula visokoga simboličkog naboja i slikarska metafora iz koje izbija snažna i jedinstvena asocijativnost, a zahvaljujući čemu je ovom slikarstvu omogućena sjajna recepcija. Svatko – u svim civilizacijama, na svakom kontinentu, na svakom meridijanu i paraleli – u motivu broda pronalazi konotativnost za sebe, unosi u nj svoje projekcije, aspiracije, asocijacije i mentalne kombinacije, rasplamsava vlastitu meditativnost i refleksivnost, razvija svoj repertoar ideja i oslobađa svoje energetske silnice.

Brod je metafora i za odlazak, bijeg, a nema čovjeka koji nekamo ne želi otploviti, što god pod putovanjem predmnijevali. U toj je ideji nazočan širok raspon putovanja: od toga da se samo na trenutak želimo odvezati od “štive” i odgurnuti od rive, nekamo zapravo – zauvijek ili privremeno – otputovati, preko pokušaja dokučivanja mitske plovidbe, u kojoj se počinje pomaljati filozofična, apstraktna komponenta realnog postojanja, pa sve do plovidbe onkraj poznatih dimenzija i u virtualnu stvarnost.

Budući da taj motiv uspješno iskorištava cijelo desetljeće, slikarica se našla pred odlukom – potpuno napustiti taj motiv i neslikarsku praksu njime začetu, krenuti u suprotnom pravcu ili mu ostati vjerna ali da se, eksploatirajući ga dalje, u nekakvoj mjeri vrati “pravom” slikarstvu i intenzivnije okrene klasičnim vrijednostima slikarskog métiera. Zasad ostaje vjerna motivu broda i, kada je u pitanju taj motiv, ne približava se slikarstvu.

Pravci imaginarne naracije

Na nešto svjetlijim potpuno monokromnim kasnijim slikama, nastalim 2002. (30’ Friendship Schooner i 20’ Catboat “Prometheus”), i dalje slika hladne, tamnosive siluete brodova, ali preko njih sada velikim slovima crnim neutralnim fontom ispisuje njihove nazive, pri čemu ta tautologija, čini se, dobiva vrijednost i dignitet likovnog elementa.

Međutim, u novo tisućljeće Nina usporedo ulazi i s novim motivom – letjelicom, zrakoplovom i helikopterom – što u motivskom, simboličkom i metaforičkom smislu ne donosi novosti: opet je riječ o napravama koje se kreću kroz prostor i vrijeme i nude ili simuliraju mogućnost odlaska, što god pod njime podrazumijevali. No, sama bi promjena motiva bila banalna, pa Nina kreće u nova istraživanja slikarskog i grafičkog vokabulara i tehničko-tehnoloških postupaka, koje za cilj, među ostalim, imaju propitivanje mogućnosti slike u svijetu vrhunske tehnologije i u okruženju novih medija.

U 2001. nastaju slike Piper PA-31-350 Chieftan GF 200 i Dassault-Mysterie Falcon 200/Beriev Be-32 Cuff: na podlozi od jednoličnog monokromnog namaza slikarica je precizno, pomoću šablone, izvela siluete dvaju tipološki različitih zrakoplova – na svakoj slici predstavlja par različitih modela – borbenih i putničkih letjelica, i to slikajući jedan par istodobno u nacrtu, bokocrtu i tlocrtu, čime evocira maniru tročlana prikazivanja zrakoplova u specijaliziranim priručnicima.

Forme zrakoplova preuzela je iz istih ili sličnih izvora kao i prijašnje forme brodova, a uz svaki zrakoplov ide i tipografski dizajniran ispis točnog naziva njegova stvarnog primjerka. Dok je brodove isključivo slikala u rasponu od blijedo-sivih do gotovo crnih negativa na svjetlijoj, bijeloj ili sivkastoj pozadini, motivi zrakoplova raznobojni su: na jednoj slici jedan je crn, drugi bijel, na drugoj je jedan crven, drugi crn. Kompoziciju i pikturalno polje obogaćuje oslikana putanja kojom se zrakoplovi kreću – bijela crta što još dugo ostaje iza mlažnjaka, a što može značiti “pravce neke imaginarne naracije, strukturalno naznačujući tenzije i različite smjerove unutar slike”, kako je jednom napisala Ana Dević.

Ovo se nekad u slikarskom smislu “posno” slikarstvo sa sretno odabranim motivom iz svoje “nulte pozicije”, iz spomenute najneslikarskije točke kada se na platnu decentno pomaljala tek svijetlo-siva silueta broda jedva odvojiva od bijele monokromne pozadine, moglo, međutim, dalje kretati u različitim pravcima, primjerice prema novoj ikonici, novoj organizaciji likovnih elemenata, punjenju prostora/scene, tj. prema afirmaciji iluzionističkoga ili mimetičkoga aspekta slike, pojačavanja ekspresionističkih impulsa i uopće prema afirmiranju likovnih kvaliteta slike (kolorizma, poteza plohe), složenijih elemenata… Tu je mogućnost autorica prihvaćala i tu se, dakle, dogodilo pristajanje na vrijednosti koje je ovome zanimljivu naporu još jučer bile strane – na slikarstvo kao tradicionalan medij, métier i nadasve punokrvniju manualnu praksu i realizaciju…

Asketska linija slikarstva

U međuvremenu se dogodio najnovijih ciklus slika – diptisi, prvi put pokazani u Splitu: na desnom su platnu ispisani nazivi zrakoplova ili helikoptera (npr. “Airbus A310 France/Germany/UK/Spain Boeing 737-100/-200 USA”), a na lijevom se nalaze njihovi prikazi, također preuzeti iz kataloga, ali u dosad najžešćoj i najintenzivnijoj kolorističkoj elaboraciji, pri čemu se, na slici Grumman HU-16 Albatros USA, koloristička raspojasanost spušta sve do hommagea rukopisu Gilberta&Georga, čiju karakterističnu podjelu plohe autorica citira.

Najnovije slike nastaju spajanjem motiva zrakoplova i različitih drugih motiva i divergentnih oblika u jedinstven imaginarni pejzaž. Ima tu, između ostalog, posveta slikarima modernistima, grafičkom i produkt dizajnu pedesetih, domaćem i inozemnom, površina koje podsjećaju na način na koji je Zagrebačka škola crtanog filma u svoje zlatno doba rješavala pozadine...

Nove slike Nine Ivančić redovito su nas prisiljavale da njezine napore doživljavamo kao work in progress. Njezina djela, naime, neprestano svjedoče i druge još neistražene a nekmoli iscrpljene perspektive, primjerice mogućnost pojavljivanja narativnijeg, slikarski još oslobođenijeg i dorađenijeg, dekorativnijeg prosed?a. To istodobno znači da u ovom rukopisu ne bi smjelo, barem ne u dogledno vrijeme, biti nikakvih kriza ni zastoja jer se on, kako je rečeno, može dalje kretati trasiranom “asketskom” linijom (brodovi) i linijom potpuno mimetičnog ili iluzionističkog slikarstva, pa i uzrokovati potpunu afirmaciju konvencionalna slikarskog métiera. Ovo slikarstvo i tijekom cijeloga desetljeća koje smo dopola potrošili može živjeti od samo ta dva mudro odabrana motiva.

preuzmi
pdf