#440 na kioscima

Homepage 391 ns

#391
11.9.2014.

U Zarezu br. 391 od 11. rujna 2014. godine možete naći temat "Serije bez kraja", intervju s Davorom Rakićem i Ivanom Živković o reperkusijama Zakona o radu, esej Jonathana Guyera o arapskim noir krimićima, kao i prve nastavke tekstova Elija Friedmana i Aijaza Ahmada te razgovor s Stevenom J. Fowlerom.ANARHO-SCENA

Mary Nash
ANARHISTIČKA INTELEKTUALKA PRED PROBLEMOM ŽENE

Anarho-scena

Mary Nash
Anarhistička intelektualka pred problemom žene

Društvo

Jelena Ostojić i Mario Kikaš
Primjena ZOR-a je svanula!

Eli Friedman
Borbe kineskih radnika

Aijaz Ahmad
Komunalizam: promjena formi i fortune

Jelena Ostojić i Mario Kikaš
Primjena ZOR-a je svanula!

Eli Friedman
Borbe kineskih radnika

Aijaz Ahmad
Komunalizam: promjena formi i fortune

Esej

Jonathan Guyer
Slučaj arapskih noir krimića

Jonathan Guyer
Slučaj arapskih noir krimića

Film i TV

Stefan Grissemann
Sličica za sličicom: Peter Kubelka

Stefan Grissemann
Sličica za sličicom: Peter Kubelka

Glazba

Karlo Rafaneli
Paranoidna vokalno-tekstualna dislociranost

Karlo Rafaneli
Paranoidna vokalno-tekstualna dislociranost

Kazalište

Nataša Govedić
Zapinjanje, spoticanje i druge forme vremena

Suzana Marjanić
Prizivanje “ljubavnosti“

Suzana Marjanić
Prizivanje “ljubavnosti“

Nenad Obradović
Jedanaest kazališta: za poslušnike ili umjetnike?

Nataša Govedić
Zapinjanje, spoticanje i druge forme vremena

Suzana Marjanić
Prizivanje “ljubavnosti“

Nenad Obradović
Jedanaest kazališta: za poslušnike ili umjetnike?

Knjige

Marko Pogačar
Intenzivno i brzo

Bojan Krištofić
Naprijed, van garaže

Igor Dvoršćak
Anatomija kraha

Marko Pogačar
Intenzivno i brzo

Bojan Krištofić
Naprijed, van garaže

Igor Dvoršćak
Anatomija kraha

Kolumna

Igor Stojaković
Pametni zub - Abrakadabrice i druge akulturacije

Igor Stojaković
Pametni zub - Abrakadabrice i druge akulturacije

Neven Jovanović
Noga filologa - Rim bez Rima

Neven Jovanović
Noga filologa - Rim bez Rima

Najave


Najave


Najave

Prozak / Navrh jezika

Ivan Katičić
Jelica i svetinja