#440 na kioscima

31.01.2014  

Igor Stojaković  

Pametni zub - Iz medicinske prakse

O zlim predznacima, divovskim zunzarama, sunčanici usred veljače te o onome zbog čega bi – svi, sve i sva – mogli imati posljedica

19.12.2013  

Neven Jovanović  

Noga filologa - Hinthial Patrucles

Na zidu je niz figura: dva vojnika s kopljima, dva gola čovjeka ruku vezanih na leđima, nosati bradonja s nečim nalik na tropski pluteni šešir na glavi, u rukama mu je nešto što izgleda kao mali transparent; još jedan lik u ratnoj opremi, on prislanja mač na grlo golog vezanoga koji unezvjereno sjedi, ratnik ga drugom rukom poteže za kosu, da ga bolje prikolje; iza ratnika je žena raširenih krila, pod njezinim krilom mladić u tunici koji pridržava štit, ili se oslanja na nj; i, na kraju, još jedan bradonja razdrljene toge, i on s kopljem. A iznad svakog od tih likova nešto je načrčkano

16.12.2013  

Igor Stojaković  

Pametni zub - Paranormalije

Svašta, narodski rečeno, nešto: najučestalija paranormalna iskustva, osloboditeljske fame i metafore te psiho-longitudinalna analiza fenomena kioščarenja

02.12.2013  

Neven Jovanović i Franz Kafka  

Noga filologa - Izvještaj jednoj zakladi

Sjećajući se tih dana iz prethodno iznesenih razloga jasno je da “sjećajući se” govorim tek uvjetno i figurativno, da svoje tadašnje majmunske osjećaje i razmišljanja, motive i nakane mogu danas, ljudskim riječima, tek približno naznačavati - uviđam da je ovaj moj prvi korak prema izvrsnoj znanosti i znanstvenoj izvrsnosti bio potaknut mješavinom slučajnosti, radoznalosti, bahatosti i očajanja. Najmanje 5 kriterija treba biti pozitivno za odgovor DA

02.12.2013  

Igor Stojaković  

Pametni zub - S koje ono strane dobra i zla

Vodeći svjetski eksperti, samo za Vas, raspravljaju o sudbinskim, mrsnim pitanjima bivstva

13.11.2013  

Igor Stojaković  

Pametni zub - Šesnaesta kap

Najnovije halucinacije pod utjecajem valerijane

06.11.2013  

Neven Jovanović  

Noga filologa - Prijenosna antika

Sve je ovo zabavno bizarno. Takav je slučaj s većinom rimskih znamenitosti. No, dok klipšete kroz te zabavne bizarnosti, usred tri milijuna stanovnika i tko zna koliko tisuća turista, ne možete pobjeći pitanju: “Ali što mi kažu te znamenitosti?” I svejedno je smatramo li ih zabavno bizarnima ili zabavno velelepnima, pitanje ostaje isto. Samo što se kod bizarnih, tamo gdje obično nema tko zna koliko tisuća turista i popratne pirotehnike, ono nameće još neumitnije.

04.11.2013  

Igor Stojaković  

Pametni zub - Oko Dugava

Vodič za snalaženje po urbanim zavijutcima i sasušenim perivojima najljepšeg zagrebačkog naselja

11.10.2013  

Igor Stojaković  

Pametni zub - Netko nas je prorekao

Nova metoda proricanja budućnosti, problematična kao i sve druge

09.10.2013  

Neven Jovanović  

Noga filologa - Ishodi učenja

Sposobnost analize i sinteze; sposobnost primjene znanja u praksi; sposobnost planiranja i upravljanja vremenom; temeljno opće znanje struke; potkovanost u osnovnim praktičnim stručnim znanjima; usmena i pisana komunikacija na materinskom jeziku; znanje drugog jezika; elementarne vještine rada na računalu; istraživačke vještine; sposobnost učenja; vještine upravljanja informacijama (sposobnost prikupljanja i analize informacija iz različitih izvora); sposobnost kritike i samokritike; sposobnost prilagodbe novim situacijama; sposobnost stvaranja novih ideja (kreativnost); sposobnost rješavanja problema. To rekavši i poslušavši, odosmo

08.10.2013  

Igor Stojaković  

Pametni zub - Ravna zemlja

Zemlja, na kraju krajeva, možda i jest okrugla, ali je Mjesec zasigurno ravan!

26.09.2013  

Neven Jovanović  

Noga filologa - Kutija

Razglednica iz Leipziga. -  Tiskara koja nije tiskara u industrijskom kvartu koji nije industrijski kvart. - Lavovi i sveci nad tiskarskim prešama. - Citat à la wild. - Krupni striček u kombinezonu za linotipom. - Količina prošle kreativnosti

23.09.2013  

Igor Stojaković  

Pametni zub - Zona pikničenja

Ovaj sramotno sklepan a nesklapan dramolet posvećujem, kao i uvijek, svima na svijetu, s tim da se posebno istaknu braća Strugacki, doktor Gibarian i Theri Subha Jivakambavanika

11.09.2013  

Neven Jovanović  

Noga filologa - Pornografija rata

Tada ubi Ajant sina Antemionova, krasnog mladića Simoejsija, kog majka je s Ide silazeći kraj obala Simoenta začela, dok je s roditeljima ovce pasla, zato ga zvahu Simoejsij; nikad nije roditeljima brigu uzvratio, kratak mu život okonča koplje presilno Ajantovo. U jurišu prvog ga zgodi u grud kod cice desne i skroz kroz plećku brončani vršak prođe, a on u prašinu na tlo pade, kao jablan izrastao u ritu na livadi velikoj, gladak, puštajući grane na samome vrhu: graditelj ga je kočija blistavom sjekirom srušio da savije obrub za krasna kola, i sad se suši ležeći na obali rijeke. Tako Antemida Simoejsija svlada bogomdani Ajant

18.07.2013  

Neven Jovanović i Aristotel  

Noga filologa - Ogled o blaženstvu

Povodom pristupanja Republike Hrvatske Evropskoj uniji, zamolili smo Aristotela, sina Nikomahova, Stagiranina, filozofa i znanstvenika umrloga u Ateni prije 2335 godina, za kraći komentar. Ogled donosimo prema dostavljenom papirusu, bez kraćenja i filozofijske redakture, u hrvatskom prijevodu. Oprema je redakcijska