#440 na kioscima

Homepage 400 1ns

#400
30.1.2015.

U jubilarnom dvobroju 401/402 pripremili smo niz tekstova bivših suradnika i urednika (Katarina Luketić, Boris Beck, Boris Postnikov, Grozdana Cvitan, Zoran Roško,...), kao i temat "Porazna proza" naših opskurnih sadašnjih suradnika te intervju Igora Lasića s vodećim teoretičarem medija Robertom MchChesneyjem.400

Boris Postnikov
Nove epizode

Nataša Govedić
400 udarnika

Kristina Olujić
Dugo prizivanje novoga

Darko Milošić
Krleža za odlikaše, Krleža za ponavljače

Grozdana Cvitan
Prostor slobode

Zoran Roško
Kapetan Koma preporučuje

Igor Lasić
Robert W. Mcchesney-Slobode i prava izborili su ljudi sa dna

Katarina Luketić
Snovi postsocijalizma

Antonela Marušić
Iz ormara pod tepih

Boris Beck
Zarez me stvorio

Društvo

Paško Bilić
Vincent Mosco-Oblak kao javni resurs

Mario Kikaš
Stvarno, Siriza!

Film i TV

Višnja Vukašinović
Venerin brijeg

Miroslav Cmuk
Skrivene projekcije


Kratki rezovi (II)

Petra Belc
Bioskop je “naš”, Čija je zvezda?

Glazba

Trpimir Matasović
Akademija bez talambasa

Trpimir Matasović
Premijerno gostovanje

Dario Poljak
Povijesno obaviješten Mendelssohn

Knjige

Marko Pogačar
In memoriam - Tri smrti

In memoriam

Sandra Križić Roban
Marina ili o fotografiji

Kazalište

Nataša Govedić
Traganje za slikama nastanka i nastankom slika

Nenad Obradović
Osamljenost, ožiljci i zločin

Suzana Marjanić
Delimir Rešicki -Od jednoumlja do maloumlja: put tranzicije

Dubravko Mihanović
Višesmjerni dijalozi